הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה כבר בשנת 2019 את התוצאות של המדד חברתי-כלכלי ברמה של אזור סטטיסטי בתוך עיריות ומועצות מקומיות. על בסיסו שקללנו ציון סופי והנגשנו עבורכם בצורה אוניטראקטיבית. למידע נוסף אודות הפרסום ניתן למצוא באתר הלמ״ס