SGS חברה לבנין בע"מ

חברה מובילה שעובדת בשקיפות ומשתפת את בעלי הדירות בתהליך

!יש שמדברים, ויש שעושים

טל בר בנייה ופיקוח בע״מ

חברה מובילה שעובדת בשקיפות ומשתפת את בעלי הדירות בתהליך

!יש שמדברים, ויש שעושים

קבוצת יובלים

חברה מובילה שעובדת בשקיפות ומשתפת את בעלי הדירות בתהליך

!יש שמדברים, ויש שעושים

קבוצת כתב

חברה מובילה שעובדת בשקיפות ומשתפת את בעלי הדירות בתהליך

!יש שמדברים, ויש שעושים

ארזים ייזום נדל״ן

חברה מובילה שעובדת בשקיפות ומשתפת את בעלי הדירות בתהליך

!יש שמדברים, ויש שעושים

קבוצת בן דוד

חברה מובילה שעובדת בשקיפות ומשתפת את בעלי הדירות בתהליך

!יש שמדברים, ויש שעושים

אפרים פלינר

חברה מובילה שעובדת בשקיפות ומשתפת את בעלי הדירות בתהליך

!יש שמדברים, ויש שעושים

שלום את נתן

חברה מובילה שעובדת בשקיפות ומשתפת את בעלי הדירות בתהליך

!יש שמדברים, ויש שעושים

גלים

חברה מובילה שעובדת בשקיפות ומשתפת את בעלי הדירות בתהליך

!יש שמדברים, ויש שעושים

סרוגו

חברה מובילה שעובדת בשקיפות ומשתפת את בעלי הדירות בתהליך

!יש שמדברים, ויש שעושים

קבוצת אוחנה

חברה מובילה שעובדת בשקיפות ומשתפת את בעלי הדירות בתהליך

!יש שמדברים, ויש שעושים

פלאגרופ

חברה מובילה שעובדת בשקיפות ומשתפת את בעלי הדירות בתהליך

!יש שמדברים, ויש שעושים

משרד יריב בר דיין

משרד מוביל שעובד בשקיפות ומשתף את בעלי הדירות בתהליך

!יש שמדברים, ויש שעושים

משרד גיא פרבמן, רשף ושות׳

משרד מוביל שעובד בשקיפות ומשתף את בעלי הדירות בתהליך

!יש שמדברים, ויש שעושים

משרד קרן כהן בלחרסקי

משרד מוביל שעובד בשקיפות ומשתף את בעלי הדירות בתהליך

!יש שמדברים, ויש שעושים

משרד עו״ד שובל יושע

משרד מוביל שעובד בשקיפות ומשתף את בעלי הדירות בתהליך

!יש שמדברים, ויש שעושים

משרד ענת בירן

משרד מוביל שעובד בשקיפות ומשתף את בעלי הדירות בתהליך

!יש שמדברים, ויש שעושים

משרד הרטבי ברונשטיין

משרד מוביל שעובד בשקיפות ומשתף את בעלי הדירות בתהליך

!יש שמדברים, ויש שעושים

משרד גולדפרב זליגמן

משרד מוביל שעובד בשקיפות ומשתף את בעלי הדירות בתהליך

!יש שמדברים, ויש שעושים

אלמוג, בר יוסף, נאוי ושות׳

משרד מוביל שעובד בשקיפות ומשתף את בעלי הדירות בתהליך

!יש שמדברים, ויש שעושים

החברה לפיתוח והתחדשות עירונית

חברה מובילה שעובדת בשקיפות ומשתפת את בעלי הדירות בתהליך

!יש שמדברים, ויש שעושים

פסיפס

חברה מובילה שעובדת בשקיפות ומשתפת את בעלי הדירות בתהליך

!יש שמדברים, ויש שעושים

השאר פרטים ותתחיל לקבל עדכונים בפרויקט שלך